Monthly Archives: มิถุนายน 2024

おにぎりの日 (onigiri no hi) – วันแห่งข้าวปั้น

ที่ญี่ปุ่นจะให้วันที่ 18 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันแห่งข้าวปั… Read more »

วิธีแยกน้ำผลไม้แท้ 100% ของญี่ปุ่น

หลายคนอาจสงสัยว่าน้ำผลไม้ที่เขียนกันว่า น้ำผลไม้แท้ 100% เรา… Read more »