PART ข้อสอบใน JLPT by WakuWaku

      ปิดความเห็น บน PART ข้อสอบใน JLPT by WakuWaku

1

สำหรับใครกำลังเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験 Japanese Language Proficiency Test ตัวย่อ JLPT คือ เป็นการสอบเพื่อวัดผลและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่นภายในและนอกประเทศนั่นเอง บทความนี้จะเป็นการบอกเกี่ยวกับ Part ต่างๆที่ปรากฏในข้อสอบวัดระดับลบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น และใครที่เพิ่สงจะสมัครสอบเป้นครั้งแรกก็จะสามารถได้รับความรู้จากบทความนี้ไม่มากก็น้อยในเรื่องการเตรียมตัวสอบ Part ต่างๆนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

2

3

76187929_2505858219510457_27669502170759168_n

5

6

7

8

9

10

11

12

13

144

15

จากบทความนี้ทางเราหวังว่าคนที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกจะเข้าใจ Part ต่างๆของข้อสอบและกำหนดเวลาในการทำข้อสอบแต่ละ Part ได้ดีในการทำข้อสอบนะคะ

สุดท้ายฝากถึงทุกคนนะคะ หากต้องการหางานอยู่ หรือกำลังหาที่ฝึกงาน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WakuWaku